Contracten

Een letterlijke tekst van een overeenkomst is niet alleen bepalend voor de uitleg van de overeenkomst. Ook de betekenis die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de overeengekomen bepalingen mochten toekennen en hetgeen zij op dat moment redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten is van belang.

Het kantoor adviseert in zaken waarin partijen de afspraken niet nakomen. Wij vinden kansen om voor u het maximale te bereiken, waarbij een gang naar de rechter zoveel mogelijk voorkomen kan worden.