Faillissementen

Door velerlei oorzaken kunt u/uw bedrijf in financiële problemen raken. Het kantoor heeft de juridische én bedrijfseconomische kennis en ervaring om u te helpen dit te voorkomen of de schade te beperken.

Het kantoor helpt u bij (her)financiering en herstructurering van uw bedrijfsactiviteiten.

Komt u in aanraking met een failliete relatie? Dan staat het kantoor u bij om uw rechten veilig te stellen.

Van het kantoor wordt Mr. G.W.M. (Gabriëlle) Janssen met grote regelmaat door rechtbanken aangesteld als curator in faillissementen en surseances van betaling: