Lopende faillissementen

Faillissementen van rechtspersonen
Voor de faillisementsverslagen verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl

Gabuco B.V.

Hotax BV, handelend onder de naam Taxibedrijf Zuydam

Orsta Marina Systems Nederland B.V.

Van Tintelen Duurzame Installaties BV

Faillissementen van natuurlijke personen
De verslagen zijn om redenen van privacy niet raadpleegbaar.

C.A.H. van der Leest h.o.d.n. H. van der Lees

E.J.F. Gijsen h.o.d.n. 3G Security Systems

R.R.Berkvens h.o.d.n. R.M.Transpor

Th. Heins

V.M. Lucena de Castro Palma h.o.d.n. VMP Montage

W.R. Jager h.o.d.n. Ronald Jager Transport