Lopende faillissementen

Faillissementen van rechtspersonen
Voor de faillisementsverslagen verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl

  • Coƶperatie Van Trier Montage U.A.
  • Hotax BV, handelend onder de naam Taxibedrijf Zuydam
  • Mijn Tuinmachine BV
  • TG Advies BV
  • Van Tintelen Duurzame Installaties BV

Faillissementen van natuurlijke personen
De verslagen zijn om redenen van privacy niet raadpleegbaar.

  • S. de Vree h.o.d.n. Santo Loonbedrijf
  • W.R. Jager h.o.d.n. Ronald Jager Transport