Lopende faillissementen

Faillissementen van rechtspersonen
Voor de faillisementsverslagen verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl

  • Buddy2you B.V.
  • Hagebosch Beheer B.V.
  • Vanoos International Holding B.V.

Faillissementen van natuurlijke personen
De verslagen zijn om redenen van privacy niet raadpleegbaar.