Lopende faillissementen

Faillissementen van rechtspersonen
Voor de faillisementsverslagen verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl

Hotax BV, handelend onder de naam Taxibedrijf Zuydam

Orsta Marina Systems Nederland B.V.

Van Tintelen Duurzame Installaties BV

Mijn Tuinmachine BV

Faillissementen van natuurlijke personen
De verslagen zijn om redenen van privacy niet raadpleegbaar.

W.R. Jager h.o.d.n. Ronald Jager Transport

S. de Vree h.o.d.n. Santo Loonbedrijf