Lopende faillissementen

Faillissementen van rechtspersonen
Voor de faillisementsverslagen verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl

  • FABO Spuitwerken B.V.
  • Hotax BV, handelend onder de naam Taxibedrijf Zuydam
  • Van Rooij Action Bouw B.V.

Faillissementen van natuurlijke personen
De verslagen zijn om redenen van privacy niet raadpleegbaar.

  • M.A. Skwarlo h.o.d.n. Skwarpol